روز بلوم

27 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شانزدهم ژوئن، روز رخداد حوادث رمان اوليس (یولیسس) نوشته جیمز جویس، به نام شخصیت اصلی این رمان یعنی «لئوپولد بلوم» به نام «روز بلوم» نامگذاری شده است. در این روز دوستداران ادبیات مدرن، بویژه دوستداران این رمان، در مراسم ویژه ای شرکت می کنند که همگی متاثر از رخدادهای تخیلی این داستان اند. «یولیسس» تلفظ انگليسی نام قهرمان اودیسه هومر است که جیمز جویس آن را برای عنوان رمان خود انتخاب کرد؛ اما از آنجا که برای نخستین بار این رمان از طریق فرانسوی زبان ها به فارسی زبانان معرفی شد، این کتاب در ایران «اولیس»، یعنی تلفظ فرانسوی کتاب، معروف شده است. گزارش از بهمن سقایی.