روز بهزیستی در ایران

26 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا از خدمات سازمان بهزیستی رضایت دارید؟ چه مشکلات و چه گروه‌هایی از شهروندان باید در اولویت کار بهزیستی قرار بگیرند؟