روز بدون دخانيات؛ هفته بدون دود

11 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما سلامت و بهداشت عمومی جامعه تا چه حد به محدود کردن مصرف سیگار و دخانیات دیگر بستگی دارد؟می دانید مصرف دسته دوم دود سیگار تا چه حد زیان دارد؟ تبلیغ سیگار تا چه حد در گرایش نوجوانان به کشیدن سیگار موثر است؟