رویکرد پوتين در قبال جدایی طلبان طرفدار روسیه

04 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویکرد ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه نسبت به جدایی طلبان طرفدار روسیه که در بی ثباتی شرق و جنوب اوکراین تلاش میکنند با استراتژی وی در قبال کریمه تفاوت دارد. گزارش از شهلا آراسته.