روی خط - زیرساخت‌های گردشگری در ایران

22 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما تجربه ای از عدم وجود شرایط مناسب برای گردشگران به ویژه در ایام نوروز داشته اید؟ وظیفه دولت در توسعه صنعت گردشگری چیست و عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟