روی خط - ظریف؛ نماینده خامنه‌ای یا وزیر ایران؟

11 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما جواد ظریف را نماینده و مجری دستورات خامنه‌ای می دانید یا وزیری که مطالبات و نظرات شما را نمایندگی می‌کند؟