روی خط - زندانیان سیاسی - عقیدتی گمنام

26 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چگونه می‌توان به نقض حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی پایان داد؟ به عنوان یک شهروند چه وظیفه‌ای در قبال وضعیت ناگوار زندانیان سیاسی و عقیدتی دارید؟