روی خط - زنان ایرانی و حکومت سرکوبگر

14 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر زن هستید از محدودیت‌های زندگی و پیشرفت در ایران بگویید. به نظر شما در نبود جمهوری اسلامی زنان ایرانی به چه دستاوردهایی خواهند رسید؟