روی خط - زن در ایران

20 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر زن هستید از وضعیت و جایگاه خود در جامعه ایران بگویید. زنان چه نقشی در جامعه امروز ایران دارند؟ به عنوان یک مرد در قبال نقض آشکار حقوق زنان چه می‌کنید؟