روی خط - وخامت اوضاع اقتصادی و نقش فساد سیستماتیک حکومتی در آن

21 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما اگر مخارج حمایت از گروههای شبه نظامی در کشورهای دیگر و اختلاس ها و فساد گسترده در داخل حاکمیت از اقتصادایران حذف شوند اوضاع اقتصادی چگونه خواهد شد؟