روی خط - وضعیت زندان های ایران

03 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چرا آمار زندانیان در ایران تا این اندازه بالاست؟ آیا از وضعیت و شرایط ناگوار زندانیان باخبرید و یا تجربه ای در این زمینه داشته اید؟