روی خط - وضعیت پناهندگان ایرانی در کمپ های کشورهای خارجی

18 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایا شخصا تجربه ای از کمپ های پناهندگی در کشورهای خارجی داشته اید؟ پناهجویان ایرانی برای خروج از این وضعیت بحرانی چه باید بکنند؟