روی خط - وضعیت معیشتی کارگران

06 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر کارگر هستید آیا با تاخیر در پرداخت حقوق مواجه شده‌اید؟ این مساله چه تاثیری در زندگی شما گذاشته است؟ اولویت مطالبات شما چیست؟