روی خط - وضعیت آزادی مذاهب در ایران

26 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما تجربه ای از تبعیض و برخورد با اقلیت ها دینی و مذهبی داشته اید؟ علت عدم مدارای رژیم جمهوری اسلامی با این گروه از مردم چیست؟