روی خط - وعده‌های بی‌فرجام، پروژه‌های ناتمام

24 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما چه پروژه‌هایی را می‌شناسید که افتتاح آنها به تاخیر و تعویق افتاده است؟ دلیل ناکارآمدی در اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در چهار دهه اخیر چه بوده است؟