روی خط - وابستگان مقامات ایران در آمریکا

28 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا با لغو ویزای آمریکای فرزندان مقامات جمهوری اسلامی موافقید؟ دلیل حضور فرزندان مقامات در ایالات متحده در عین دشمنی والدینشان با آمریکا چیست؟