روی خط - تعطیلات و خطرات در ایران

04 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل پرخطر بودن تعطیلات تابستانی در ایران چیست؟ شما چه برنامه‌ای برای تعطیلات تابستانی دارید و برای یک تعطیلات ایمن چه می‌کنید؟