روی خط - تشدید تحریم‌ها علیه رژیم ایران

01 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نظر شما در باره افزایش تنش میان ایران و آمریکا چیست؟ با وجود خویشتنداری آمریکا و اصرار بر دیپلماسی، آیا رویارویی نظامی محتمل است؟