روی خط - تشدید بحران اقتصادی در ایران

10 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما درباره پیش بینی صندوق بین الملی پول مبنی بر تورم ۵۰ درصدی در سال جاری چیست؟ تجربه شما از بحران اقتصادی در ایران چیست؟