روی خط - تشدید بحران اقتصادی در ایران

10 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نظر شما درباره پیش بینی صندوق بین الملی پول مبنی بر تورم ۵۰ درصدی در سال جاری چیست؟ تجربه شما از بحران اقتصادی در ایران چیست؟