روی خط - ترفندهای حکومت برای افزایش مشارکت در انتخابات

30 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما در طول سالهای گذشته و در این دوره چه ترفندهایی را از جانب حکومت برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای گیری مشاهده کرده اید؟