روی خط - تنبیه بدنی در مدارس

16 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما یا اطرافیان تان تجربه ای از تنبیه در مدرسه داشته اید؟ به نظر شما مشکل تنبیه بدنی دانش آموزان به خاطر ضعف قوانین است یا علت دیگری دارد؟ پیشنهاد شما برای ریشه کنی این نوع رفتار زشت و خلاف قواعد انسانی چیست