روی خط - تناقض شدید در صدور احکام قضایی

19 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قوه قضاییه میگوید قصد دارد طعم شیرین عدالت را به مردم بچشاند. آیا به نظر شما احکام سنگین برای فعالان مدنی و کارگران هفت تپه و بخشش مجرمانی چون قاضی مرتضوی گوشه ای از طعم شیرین عدالت است؟