روی خط - تمایل ایرانیان به مهاجرت

30 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما هم به فکر مهاجرت افتاده‌اید یا مهاجرت کرده‌اید؟ دلایل شما برای مهاجرت چیست؟ با فراهم شدن چه شرایطی از مهاجرت منصرف خواهید شد؟