روی خط - تعلیق جهانی جودوی ایران

27 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نظر شما درمورد تعلیق جودوی ایران در ابعاد جهانی و همچنین دخالت دادن سیاست در ورزش از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران چیست؟