روی خط - تعلیق جهانی جودوی ایران

27 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما درمورد تعلیق جودوی ایران در ابعاد جهانی و همچنین دخالت دادن سیاست در ورزش از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران چیست؟