روی خط - تحریم جشنواره‌های حکومتی فجر

03 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما آیا تحریم جشنواره فجر اقدام مناسبی از سوی هنرمندان در اعتراض به وضعیت فعلی ایران است؟ چه زمانی می‌شود گفت که هنرمندان همصدا و همسو با مطالبات و اعتراضات مردم ایران شده‌اند؟