روی خط - تحریف تاریخ از سوی جمهوری اسلامی

06 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا روایت جمهوری اسلامی از وقایع و شخصیت‌های تاریخی قابل اتکا و استناد است؟ اکثریت جامعه ایران که در دوران جمهوری اسلامی متولد شده‌اند چه تصویر و قضاوتی نسبت به محمدرضا شاه پهلوی دارند؟