روی خط - تهدید مقامات به اخراج افغان های ساکن ایران

24 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما آیا تهدید مقامات جمهوری اسلامی به اخراج مهاجران افغان در صورت تداوم تحریم ها نوعی گروکشی در مقابله با مشکلات شان نیست؟ آیا کشورهای دیگر حق دارند در مقابل مهاجران شا چنین برخوردهایی کنند تا از کشورهای دیگر امتیازی بگیرند؟