روی خط - تداوم سیل و مسئول خسارت ها

13 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسئول اصلی خسارت های گسترده سیل ایران کیست؟ چه فرد یا نهادی پاسخگوی خسارت ها خواهد یود؟ آیا امیدی به ترمیم و تامین خسارت ها دارید؟