روی خط - تداوم سیل و مسئول خسارت ها

13 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مسئول اصلی خسارت های گسترده سیل ایران کیست؟ چه فرد یا نهادی پاسخگوی خسارت ها خواهد یود؟ آیا امیدی به ترمیم و تامین خسارت ها دارید؟