روی خط - تداوم بحران سیل در ایران

14 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در یک ارزیابی کلی ، عملکرد مقامات کشور و متولیان امور در سیل هفته های اخیر ایران را چطور ارزیابی می کنید؟ جبران خسارات ناشی از سیل و پرداخت غرامت آن بر عهده چه نهاد یا ارگانی است؟ آیا وعده های داده شده به سیل زدگان محقق خواهد شد؟