روی خط - تداوم اعتراضات سراسری در ایران

28 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاهدات خود از اعتراضات مردمی در ایران را با دیگران به اشتراک بگذارید و از وضعیت شهر و منطقه خود بگویید.