روی خط - تداوم اعتراضات مردمی در ایران

27 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از وضعیت اعتراضات در شهر و منطقه خودتان بگویید. در حال حاضر چه راه ارتباطی برای دریافت اخبار اعتراضات سراسری در دسترس شماست؟