روی خط - تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی با پول

08 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما شفافیت، صحت و سلامت روند انتخابات فعلی در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به ساختار کنونی جمهوری اسلامی آیا اساساً امکان برگزاری انتخابات سالم در آن وجود دارد؟