روی خط - تاوان ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی برای ایران

16 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزینه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی برای ایران چیست؟ آیا شهروندان ایران می‌توانند تاثیری در اتخاذ سیاست خارجی رژیم ایران داشته باشند؟