روی خط - تاثیر جمهوری اسلامی بر فرهنگ و هنر ایران

24 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه چهار دهه استیلای جمهوری اسلامی بر فرهنگ و هنر ایران چه بوده است؟