روی خط - سیل زدگان و مشکلات پیش رو

08 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسیدگی به امور سیل زدگان را تا امروز چطور ارزیابی می کنید؟ به نظر شما مطابق وعده مسئولان جمهوری اسلامی ، بازسازی مناطق سیل زده به سرعت انجام خواهد شد؟ آیا خود یا آشنایان تان تجربه ای از سیل اخیر در کشور داشته اید؟