روی خط - سقوط بوئینگ ۷۳۷ اوکراین در ایران

20 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما با توجه به سابقه پنهانکاری و جعل واقعیت جمهوری اسلامی، تا چه اندازه می‌توان به روایت مقامات ایران از این حادثه اطمینان کرد؟ در صورت تایید سقوط هواپیما بر اثر شلیک موشک چه تبعاتی گریبانگیر جمهوری اسلامی خواهد شد؟