روی خط - شرط بندی در فوتبال ایران

22 می 2019
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به نظر شما شرط بندی چه آثار سویی در فوتبال ایران دارد؟ غیرقانونی و زیرزمینی بودن شرط بندی در ایران موجب فسادهای بیشتر در پشت پرده نمیشود؟