روی خط - سهمیه‌بندی بنزین

11 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما هدف دولت از سهمیه بندی بنزین چیست؟ آیا با میزان بنزینی که از طریق سهمیه بندی به شما تعلق می گیرد می توانید به امور روزمره زندگی خود برسید؟