روی خط - سهمیه‌ای بودن شصت درصد دانشجویان علوم پزشکی

17 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نظر شما بطور کلی در مورد سهمیه‌های ویژه دانشگاه‌ها و بطور خاص در مورد سهمیه دانشجویان پزشکی چیست؟