روی خط - سهمیه بندی طلاق در ایران

09 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا حکومت حق دارد در مسائل شخصی شهروندان با تصمیماتی مانند سهمیه بندی طلاق دخالت کند؟ دلیل افزایش طلاق را چه می‌دانید و آیا برخوردهای محدودکننده و سلبی می تواند موجب کاهش طلاق شود؟