روی خط - شکست جذب سرمایه گذار خارجی و خروج سرمایه از ایران

05 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا سرمایه گذاران ایرانی تمایل دارند در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند؟ به نظر شما چرا سرمایه گذاران خارجی تمایلی به حضور در بازار ایران را ندارند؟