روی خط - شکنجه در زندان‌های ایران

18 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای توقف شکنجه زندانیان در زندان‌های ایران چه باید کرد؟ به عنوان یک شهروند چه مسئولیتی برای خود در قبال شکنجه زندانیان قائلید؟