روی خط - سفرهای نوروزی و تصادفات

06 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علت آمار بالای تصادفات در ایران چیست؟ اگر به سفرهای نوروزی رفته‌اید از وضعیت ترافیک جاده‌ها و حضور نهادهای مسئول بگویید.