روی خط - صف‌های خرید گوشت و مرغ

19 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظرتان در باره توزیع سهمیه‌ای گوشت و مرغ چیست؟ میزان مصرف گوشت و مرغ در خانواده شما چقدر است و چقدر برای آن هزینه می‌کنید؟