روی خط - روز معلم در ایران

12 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا جایگاه معلم در ایران همان است که در کلام مسئولین رسمی جمهوری اسلامی شنیده میشود؟ اگر معلم هستید از وضعیت خود در فضای آموزشی ایران بگویید.