روی خط - روز جهانی سرطان

15 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر خود و یا نزدیکانتان مبتلا به سرطان هستید، از شرایط خود بگویید؛ چه قدر از سرطان آگاهی دارید و درباره آن آموزش دیده اید؟