روی خط - روز جهانی کارگر و وضعیت کارگران ایرانی

11 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما جایگاه کارگران در جامعه ایران کجاست؟ چرا به این قشر به عنوان ستون های اصلی تولید در کشور کمترین توجهی نمیشود؟