روی خط - روز جهانی عدم تبعیض

10 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چه قوانین تبعیض آمیزی در ایران وجود دارد که باید تغییر یافته و اجرایش متوقف شود؟ در زندگی شخصی‌تان با چه تبعیض‌هایی مواجه شده‌اید؟