روی خط - رونق تولید در سال جدید

21 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما با توجه به وضعیت اقتصاد و صنعت ،آیا شعار رونق تولید در سال ۹۸ محقق میشود؟ چرا شعارهای منتخب برای سالهای اخیر به نتایج عملی نرسیده است؟