روی خط - رشوه در ایران

05 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرداخت رشوه برای تسهیل امور اداری و اقتصادی در ایران چقدر رایج است؟ آیا تاکنون از شما درخواست رشوه شده است؟